TỔNG QUAN

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Với mong muốn hợp tác, Chí Vinh giới thiệu đến Quý Doanh Nghiệp “Dịch vụ hóa đơn điện tử” có những lợi ích như sau:

  • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu; quản trị kinh doanh, báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu; xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai.
  • Đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp.
  • Tích hợp dữ liệu với các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (CRM, ERP…), phần mềm kế toán (3A Soft, Misa, Fast, Excel…), quản lý bán hàng…Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, không mất diện tích kho lưu trữ, chi phí vận chuyển.
  • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.
  • Tự thiết kế các mẫu hóa đơn cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị lên hóa đơn.