Category Archives: Tin Thị Trường

Long An đang trỗi dậy – sự phát triển Đức Hòa

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sẽ quy hoạch huyện Đức Hoà trở thành trung tâm dịch vụ khu vực Đông Bắc và là một phần trong quy hoạch phát triển đô thị – công nghiệp tổng hợp tỉnh […]

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An 2020 – 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012. Mục tiêu về kinh tế của quy hoạch phải đạt được: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình […]

Đức Hòa: Nhiều bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2018, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu nghị quyết (NQ). Thành tựu trước tiên và quan trọng nhất là sự vươn lên ở lĩnh vực nông nghiệp. Sau nhiều năm liên tục có số tăng trưởng âm hoặc không đạt chỉ tiêu thì năm 2018, giá […]

Đức Huệ: Mở đường cho phát triển

Nhiều công trình được trải nhựa, đang thi công kết nối các địa phương khác, hứa hẹn mở đường phát triển cho huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong thời gian tới. Không còn cách trở! Nếu xét vị trí địa lý, Đức Huệ khá thuận lợi khi tiếp giáp tỉnh Tây Ninh, cách TP.HCM […]