Category Archives: Kiến Thức

Tiềm lực tài chính (Financial Potential) là gì? Tổng hợp các chỉ tiêu

Tiềm lực tài chính tiếng anh được gọi là Financial Potential tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá và phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua khối lượn nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh