Tuyển dụng

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại CHÍ VINH Group để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Hiện chúng tôi đang tuyển dụng vị trí sau:

Xem thông tin tất cả các vị trí cần tuyển dụng Tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *