Đức Hòa: Nhiều bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2018, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu nghị quyết (NQ). Thành tựu trước tiên và quan trọng nhất là sự vươn lên ở lĩnh vực nông nghiệp.

Sau nhiều năm liên tục có số tăng trưởng âm hoặc không đạt chỉ tiêu thì năm 2018, giá trị sản xuất khu vực 1 của huyện về nông – lâm – thủy sản đạt mức tăng 2,92% vượt 0,06% so NQ. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng diện tích gieo trồng đạt trên 35.000ha, sản lượng lương thực giữ ở mức cao 125.700 tấn, nhất là các cây trồng chủ lực của huyện như lúa, bắp lai, rau màu; tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện và có nhiều khởi sắc. Đến nay, huyện có 10 xã nông thôn mới.

Hệ thống thủy lợi nội đồng tuy chưa được xây dựng hoàn chỉnh nhưng thời gian qua, lượng nước trên các tuyến kênh trong hệ thống thủy lợi Phước Hòa cơ bản bảo đảm phục vụ sản xuất. Việc tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án ứng dụng công nghệ cao trên con bò và rau màu, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng vùng quy hoạch cũng có những đóng góp đáng kể. Năm 2018, huyện xây dựng 4 mô hình điểm, nâng tổng số mô hình điểm của đề án này đến nay lên 8 mô hình trong vùng quy hoạch, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020. Các loại rau màu chủ yếu trong mô hình như dưa leo, khổ qua, bầu, bí, đậu bắp,… được sản xuất theo quy trình VietGAP. Đồng thời, xây dựng 2 mô hình điểm chăn nuôi bò và thực hiện mô hình nhân rộng bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo giống bò cao sản. 

Năm 2018, sản lượng lương thực giữ ở mức cao 125.700 tấn

Phát triển công nghiệp – dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 73.580 tỉ đồng (đạt 17,93%, vượt 0,13% NQ). Huyện có 10 khu công nghiệp với 6 khu đi vào hoạt động, thu hút 814 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 34.000 tỉ đồng và 1.384 triệu USD. Đối với cụm công nghiệp, theo quy hoạch đến năm 2020, huyện được phê duyệt 20 cụm với tổng diện tích gần 1.000ha. Đến thời điểm này, 15 cụm đang có chủ đầu tư và đã có 7 cụm đi vào hoạt động. Năm 2018, huyện thu hút 159 dự án mới, nâng tổng số dự án trong cụm công nghiệp hiện nay lên 447 dự án với tổng vốn đầu tư 2.568 tỉ đồng. 5 cụm còn lại đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. 

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ, năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định, đạt kết quả tăng trưởng khá. Lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, giá cả các mặt hàng được quản lý, kiểm soát tốt. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tiếp tục được thực hiện tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 14,69%, vượt qua nhiều địa phương khác trong tỉnh. 

Hàng năm, huyện đều quan tâm lĩnh vực đầu tư công với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng, trong đó giao thông chiếm hơn 70% cơ cấu vốn hàng năm. Năm 2018, tổng kinh phí đầu tư công của huyện trên 438 tỉ đồng với tổng số 93 danh mục công trình, trong đó có 74 công trình đầu tư mới và 19 dự án chuyển tiếp. 

Một điểm nhấn quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng là tập trung mọi nguồn lực vực dậy kinh tế các xã còn khó khăn thông qua đầu tư giao thông. Từ nguồn xã hội hóa do nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang vận động, huyện Đức Hòa hoàn thành quy hoạch giao thông và cầu nông thôn với 41 cầu, 6 cống, kinh phí trên 35 tỉ đồng, thực hiện đến năm 2020. Năm 2018, đã thi công 7 cầu, 1 cống và đã khảo sát lập hồ sơ thi công 8 cầu, 3 cống trong quy hoạch. Song song đó, huyện cũng sẽ sử dụng nguồn kinh phí trên 24 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư đường giao thông nông thôn trong khu vực, giúp tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Sau 3 năm thực hiện, đến nay chương trình đã trao tặng 915 con bò giống cho hộ nghèo

Bên cạnh hoạt động kinh tế, công tác an sinh xã hội được huyện đặc biệt xem trọng. Năm 2018, huyện vận động xây tặng 135 nhà tình nghĩa, tổng kinh phí trên 5,8 tỉ đồng. Đặc biệt, công tác chăm lo người nghèo trong năm qua được duy trì thông qua thực hiện chương trình trao tặng bò giống do nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang vận động, giúp hộ nghèo có phương tiện kiếm sống, vươn lên thoát nghèo. Trong năm, đã trao 278 con bò với tổng số tiền hơn 4,9 tỉ đồng. Sau 3 năm thực hiện, đến nay chương trình đã trao tặng 915 con bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 17 tỉ đồng. 

Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Út cho biết, việc cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI được triển khai thực hiện theo từng năm với nhiều quyết tâm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi. Huyện ủy xác định năm 2019 là năm tăng tốc, đổi mới, phải lãnh đạo phấn đấu hoàn thành cơ bản tất cả chỉ tiêu của NQ Đại hội XI./.

Hồng Thắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *